//script in header

Capiz Shell Veganбы?

Capiz Shell Veganбы?Ал Индонезия менен Филиппиндерге мүнөздүү Placuna плацента моллюскасынын кабыгынан алынат. Моллюска жегенге жарактуу болгондуктан чогултулат. Анын кабыгы ар кандай жасалгаларда жана кол өнөрчүлүктө да колдонулат.

Capiz Shell Veganбы?

Капиздин кабыгы вегетариандык эмес, анткени ал чогулуп, ичиндеги моллюска менен бирге колдонулат.

23 Ekim 2023