//script in header

Хитин вегетарианбы?

Хитин вегетарианбы?Хитин жаратылышта кеңири таралган жана биологиялык маанилүү кошулма болуп саналат. Бул полисахарид муунак буттуулардын (мисалы, чаяндардын, крабдардын, омарлардын) экзоскелетинде, курт-кумурскалардын экзоскелетинде, козу карындардын клетка капталында болуп, кээ бир омурткасыздарга структуралык колдоо көрсөтөт. Хитин табиятта целлюлозадан кийинки экинчи орунда турган полисахарид болуп саналат.

Химиялык жактан хитин β-(1→4)-N-ацетилглюкозамин бирдиктеринен турган полимер. Ал глюкоза молекулаларын бириктирүү аркылуу түзүлөт, ар бир глюкоза бирдиги N-ацетилглюкозаминдин молекуласы. Бул түзүлүш хитинге күч жана туруктуулук берет.

Хитин жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн ортосундагы экологиялык циклдерде маанилүү роль ойнойт. Мисалы, деңиз рак сымалдуулары сырткы күчтөрдөн жана жырткычтардан кабыгындагы хитин менен корголот. Мындан тышкары, хитин курт-кумурскалар сыяктуу муунак буттуулардын денелерине ийкемдүүлүктү камсыз кылат.

Хитин ар кандай өнөр жайлык колдонмолордо да колдонулат. Мисалы, хитин жана хитозан табигый полимердик касиеттери жана экологиялык тазалыгы үчүн тамак-аш өнөр жайында таңгактоочу материал катары колдонулушу мүмкүн. Хитинди агынды сууларды тазалоо, боёк өнөр жайы жана фармацевтика өнөр жайы сыяктуу тармактарда да колдонсо болот.

Читин вегетарианбы?

Хитин вегетариандык болобу же жокпу, анын булагынан көз каранды. Чаян, краб же омар сыяктуу жаныбарлардан алынган болсо, ал вегетариандык деп эсептелбейт. Бирок, хитинди козу карындардан да алууга болот. Козу карындардан алынган хитинди вегетариандык деп эсептесе болот.

06 Mayıs 2024