//script in header

Канделилла мом Вегетарианбы?

Канделилла мом Вегетарианбы?Кандельилла мом көбүнчө эрүү температурасын жогорулатпастан ар кандай момдорду катуулатуу үчүн колдонулат. Тамак-аш кошумчасы катары да колдонулган Candelilla мому E902 деп аталат. Ошондой эле косметика тармагында эрин бальзамдарында жана лосьон барларында колдонулат.

Канделилла мому вегетарианбы?

Кандельилла мому кичинекей Канделилла бадалынын жалбырактарынан алынат. Бул өсүмдүк тектүү. Ошондуктан бул вегетариандык.

23 Ekim 2023