//script in header

Карнауба мому вегетарианбы?

Карнауба мому вегетарианбы?Карнауба мому көптөгөн секторлордо фармацевтикалык продуктыларда, косметикалык жана тамак-аш ингредиенттеринде, унаа жана бут кийим боёкто жабуу катары колдонулат. Сары түстөгү Карнауба мому, туулуп-өскөн жери Бразилия, Карнауба пальмаларынан алынат. Ал ошондой эле бразилиялык мом, Сеара мому жана пальма мому деп аталат.

Карнауба мому вегетарианбы?

Карнауба мому вегетариандык болуп саналат, анткени ал пальма дарагынан алынат.

24 Ekim 2023