//script in header

SERTİFİKATLAMA MƏRHƏLƏLƏRİ

addım

BROŞURALAR

Blog image
Vegan Gıda Broşür
Blog image
Vegan Kozmetik Broşür
Blog image
Blog image


TEZ-TEZ SORUŞULAN SUALLAR

 • Vegetarian - Vegan sertifikatlaşdırma prosesi; Tətbiqdən sonra müəssisənin qiymətləndirilməsi, istehsal sahələrinin yoxlanılması, məhsulların sınaqdan keçirilməsi və təhlili kimi izlənilən üsulları və sertifikatlaşdırma proseslərini əhatə edir.

 • Veb-saytımız və ya e-poçt ünvanlarımız vasitəsilə Vegetarian - Vegan Sertifikatına müraciət edə bilərsiniz.

 • Şirkətin Rəsmi Sənədləri

  - İstehsal olunan Məhsulun Məzmun Məlumatı
  - Məhsul Spesifikasiyası
  - Təsdiqlənmiş Təchizatçı Siyahısı
  - Təsdiqlənmiş Tender Müqaviləsi
  - Əmtəə Nişanının Qeydiyyatı Sertifikatı
  - Biznesin Qeydiyyatı/Təsdiq Sertifikatı
  - Ticarət Reyestri Qəzeti
  - Vergi Şurası
  - İmza sirkülü

 • Vegetarian - Vegan sertifikatlaşdırma proseslərimiz məhsula əsaslanır və proseslər müraciət etdiyiniz məhsullar üzərində aparılır. Bir şirkət olaraq aldığınız Vegetarian – Vegan Sertifikatınızın əhatə dairəsini genişləndirmək üçün yeni müraciət prosesi başlayır. Əlavə etmək istədiyiniz məhsulların məzmun məlumatları tələb olunur. Nümunələr üzərində sınaq və təhlil prosesləri həyata keçirilir və zəruri hallarda əməliyyat auditi təkrarlana bilər.

 • Şirkətimiz tərəfindən tələb olunan nümunə testləri və təhlillər və biznes yoxlamaları nəticəsində verilən vegetarian - vegan sertifikatları müəyyən şərtlər yerinə yetirilmədikdə dayandırıla bilər. Bu şərtlər bunlardır:

  - Auditlər zamanı müəyyən edilmiş düzəliş tədbirlərinin vaxtında yerinə yetirilməməsi
  - Məhsulun məhsul istehsalının müəyyən edilmiş məzmun məlumatından kənar istifadə edildiyinin aşkarlanması
  - Şirkətimizin loqosu və sənədlərindən hər hansı sui-istifadə

  Sertifikatınızın dayandırılması və ya ləğv edilməsinə 30 gün ərzində şikayət verilməlidir. Etirazla 7 iş günü müddətində etiraza səbəblərlə birlikdə aidiyyəti bölmələr tərəfindən qiymət verilir və qərar barədə şirkətə məlumat verilir.

 • Vegetarian - Vegan şirkət loqosu bizim tərəfimizdən sertifikatlaşdırılmış və etibarlılığı hələ də qüvvədə olan şirkətlər tərəfindən sertifikatın əhatə etdiyi məhsullarda istifadə edilə bilər. Loqodan düzgün istifadə edilmədiyi təqdirdə müvafiq şirkətə qarşı sanksiyalar tətbiq olunur.