//script in header

CERTIFICATIEFASEN

stap

BROCHURES

Blog image
Veganistische Voedselbrochure
Blog image
Veganistische Cosmeticabrochure
Blog image
Blog image


VEEL GESTELDE VRAGEN

 • Vegetarisch – Veganistisch certificeringsproces; Het behandelt de gevolgde methoden en certificeringsprocessen, zoals de evaluatie van de onderneming na de aanvraag, de inspectie van de productiegebieden, het testen en analyseren van de producten.

 • U kunt Vegetarisch - Veganistisch Certificaat aanvragen via onze website of via onze e-mailadressen.

 • Officiële documenten van het bedrijf

  - Geproduceerde informatie over productinhoud
  - Productspecificaties
  - Goedgekeurde leverancierslijst
  - Goedgekeurd biedingscontract
  - Handelsmerkregistratiecertificaat
  - Bedrijfsregistratie/goedkeuringscertificaat
  - Handelsregister Gazette
  - Belastingdienst
  - Handtekening Circulaire

 • Onze vegetarische – veganistische certificeringsprocessen zijn productgebaseerd en transacties worden uitgevoerd op de producten die u aanvraagt. Er wordt een nieuw aanvraagproces gestart om de reikwijdte van uw Vegetarisch – Veganistisch Certificaat dat u als bedrijf heeft ontvangen, uit te breiden. Er wordt gevraagd naar inhoudsinformatie van de producten die u wilt toevoegen. Test- en analyseprocessen worden uitgevoerd op de monsters en de operationele audit kan indien nodig worden herhaald.

 • Door ons bedrijf vereiste steekproeven en analyses en vegetarische - veganistische certificaten die zijn afgegeven naar aanleiding van bedrijfsinspecties kunnen worden opgeschort als niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn:

  - Het niet tijdig uitvoeren van de tijdens de audits vastgestelde corrigerende maatregelen
  - Detectie dat het product wordt gebruikt buiten de gespecificeerde inhoudsinformatie van de productproductie
  - Elk misbruik van ons bedrijfslogo en onze documenten

  Elke schorsing of annulering van uw certificaat moet binnen 30 dagen worden aangevochten. Met het bezwaar wordt het bezwaar binnen 7 werkdagen gemotiveerd door de betrokken eenheden beoordeeld en wordt de beslissing aan het bedrijf meegedeeld.

 • Ons Vegetarisch – Veganistisch bedrijfslogo mag gebruikt worden op producten die onder het certificaat vallen door bedrijven die door ons gecertificeerd zijn en waarvan de geldigheid nog geldig is. Bij ongepast logogebruik worden sancties opgelegd aan het betreffende bedrijf.