//script in header

Дали Карбамид е веган?

Дали Карбамид е веган?Уреата, наречена и карбамид, е органско соединение. Тој е примарен нуспроизвод на метаболизмот на азот кај цицачите и водоземците. Карбамид се користи во гелови за избелување на забите. Сепак, важна точка за веганите е изворот од кој се добива карбамидот.

Дали Карбамид е веган?

Карбамидот е вегански бидејќи обично се произведува синтетички. Сепак, тоа е можно во случаи кога не е веган. Затоа, изворот на производство треба да се доведе во прашање.

23 Ekim 2023