//script in header

Дали катран од јаглен е веган?

Дали катран од јаглен е веган?Што е катран од јаглен?
Јаглен катран е густа, црна и вискозна течност што се добива како нуспроизвод при карбонизација на јаглен или производство на јаглен гас. Оваа супстанца содржи комплексна мешавина од широк спектар на органски соединенија и се користи во многу индустриски и медицински апликации.

Употребни области на јагленова катран

Медицинска употреба
Дерматологија: Јаглен катран, псоријаза, егзема Широко се користи за лекување на кожни болести како што е себороичен дерматитис. Има антиинфламаторни и антипролиферативни својства, што го забавува растот на клетките на кожата и го намалува воспалението.
Примери на производи: шампони, креми и масти кои содржат Јаглен катран .

Индустриска употреба
Асфалт и изградба на патишта: Јаглен катран се користи во изградба на патишта и асфалтни облоги. Ја зголемува издржливоста на патиштата поради неговите водоотпорни својства.
Боја и облоги: Се користи во бои и премази кои обезбедуваат заштита од корозија. Се претпочита да се зголеми издржливоста на металните површини.
Производство на смоли и пластика: Се користи како суровина во производството на разни хемикалии и пластика .

хемиско производство
Ароматични соединенија : Јаглен катран се користи во производството на различни ароматични соединенија како што се фенол, нафталин и анилин. Овие соединенија се суштински компоненти во производството на пластика, бои, фармацевтски производи и други хемиски производи.
Карбоксилни киселини и катран масла: Исто така во производството на карбоксилни киселини како што е фтален анхидрид. се користи.

дестилати од катран
Гориво: Дестилатите од катран се користат во производството на некои посебни видови гориво.
Заштитни облоги: Различни заштитни средства. премази кои се користат за заштита на дрвени и метални површини. Се користи во производството.

Придобивки од катран од јаглен
Ефективен третман: Јаглениот катран е многу ефикасен за ублажување на симптомите на кожни болести.
Индустриска издржливост: во асфалт и метални облоги Обезбедува долг животен век со зголемување на издржливоста.
Химиско производство: наоѓа широка примена во индустријата со тоа што се користи во производство на различни важни хемикалии.

Ризици од катран од јаглен
Канцероген потенцијал: некои компоненти на катран од јаглен може да бидат канцерогени, особено со долготрајна изложеност и високи дози. Затоа, неговата употреба треба внимателно да се контролира.
Иритација на кожата: може да предизвика иритација, особено на чувствителна кожа. Треба да се внимава при неговата употреба и да се користи со совет од лекар.
Влијание врз животната средина: може да предизвика загадување и оштетување на екосистемите. кога ќе се испушти во околината.

Дали катран од јаглен е веган?

Јагленот катран може да се смета за вегански производ, бидејќи е нуспроизвод добиен при карбонизација на јагленот или производството на јаглен гас.

15 Mayıs 2024