//script in header

Дали кожата од дивокоза е веган?

Дали кожата од дивокоза е веган?Производот кој традиционално се добива од еден вид европска планинска коза наречена Rupicapra rupicapra и познат како дивокоза, е важен материјал во кожарската индустрија и најчесто се користи во производството на предмети како што се чевли, чанти, паричници, парчиња облека и мебел.

Процесот на производство на кожа од дивокоза е доста сложен и вклучува различни фази. Првично, суровата кожа се зема од животното и се чисти. Потоа, се обработува и третира за да се подобри неговиот квалитет. Овие процеси вклучуваат миење, солење, отстранување на волна, потемнување и белење. Последователно, кожата се омекнува и се сече до саканата дебелина.

Кожата од дивокоза е издржлив, флексибилен и естетски материјал. Дополнително, тој е природно отпорен на вода и долготраен, што го прави претпочитана опција кај многу индустриски и потрошувачки производи. Сепак, производството и преработката на кожа од дивокоза може да има влијанија врз животната средина и да предизвика етички грижи за некои поединци.

Дали кожата од дивокоза е веган?

Кожата од дивокоза не е веганска бидејќи се добива од европската планинска коза Rupicapra rupicapra.

06 Mayıs 2024